Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5Vgkmyck5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Hot Job: HR Manager - $1000 - $2000- Hai Phong

Answer hZWYl5Vgkmyck5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hải Phòng có hoa phượng vĩ và job xịn xò nè.

Vị trí: HR MANAGER làm việc cho 1 công ty sản xuất

Quy mô 50 người.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – ½ thứ 7

Lương $1000 - $2000.

Vị trí này quản lý 5 nhân viên và cần mạnh như sau:

•Kinh nghiệm mạnh về triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự, hoạt động kinh doanh sản xuất và phân phối sản phẩm kênh phân phối.

•Đã từng làm việc qua các hê thống về SA 8000, Hệ thống ISO (ISO 9001, 14001, 30408. 30409…),

•Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự

•Kiến thức và am hiểu về  các pháp luật liên quan và các hoạt động kinh doanh, sản xuất, phân phối sản phẩm kênh phân phối.

•Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt, tiếng anh tốt là lợi thế và thành thạo Microsoft office, trình chiếu.

•Yêu cầu sử dụng tiếng anh giao tiếp trong công việc và báo cáo

Anh chị hoặc bạn bè quan tâm và hội đủ tiêu chí tuyển dụng, vui lòng ứng tuyển về email:

Sang.nguyen@hrstrategy.vn hoặc ID Skype: 0918 082 881. Zalo/phone/viber: 0918 082 881.

Hân hạnh được hỗ trợ anh chị

#hrstrategy #haiphong #sannguyentuyendung #hrmanager

Answer hZWYl5Vgkmyck5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVnZmTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5Vgkmyck5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...