Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolGqZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Hot Job: HR-Manager- $2000-$3000 - Hồ Chí Minh

Answer hZWYmZxolGqZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYnJWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

🎉Tập đoàn đầu tư về lĩnh vực #EDUCATION tuyển dụng🎉

🔵 Vị trí: 𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿

🍀 Nơi làm việc: HCM

🍀 Báo cáo: CEO

🍀 Thời gian làm việc: Thứ 2 – ½ thứ 7

🔵 𝐘ÊU CẦU 

🔹  Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm Trưởng Phòng Nhân Sự và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác Tuyển dụng & quản lý tuyển dụng

🔹  Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức có hệ thống trung tâm Anh ngữ

🔹  Có kiến thức về chính sách luật lao động của Việt Nam và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết tranh chấp người lao động

🔹  Tiếng Anh lưu loát cả 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết

🔵 PHÚC LỢI 

💵 Lương: $2000-$3000, tùy theo năng lực ứng viên

💵 Các phúc lợi khác sẽ được trao đổi trong quá trình tham gia phỏng vấn

Đọc thêm thông tin JD tại: hrstrategy.vn 

_________________________________________________________

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết công việc.

📧Email: gratitude1@shasugroup.com (Ms.Sang)

☎️Phone / Viber / Zalo (Ms. Victoria Sang): 0918 082 881

📬Skype ID: Sangrom

#𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣

#HR#Manager

Answer hZWYmZxolGqZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYnJWWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxolGqZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...