Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolGycmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Hot Job: Managing-Director - $4000 - $6000 - Hồ Chí Minh

Answer hZWYmZxolGycmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYnJWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

 🎉Dành cho ứng viên làm việc trong lĩnh vực GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ🎉

🔵Vị trí ## 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿

🔹 Yêu cầu có kinh nghiệm từng hệ thống quản lý vận hành trong Công nghệ Giáo dục ngành

🔹 Kiến thức tổ chức về những thay đổi của thị trường và các ảnh hưởng đến công ty

PHÚC LỢI

💵 Lương: $ 4000 - $ 6000, ứng viên tùy chọn.

💵 Other phúc lợi sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

🍀 Nơi làm việc: HCM

🍀 Thời gian làm việc: Thứ 2 - T6

Đọc thêm thông tin JD truy cập: https://hrstrategy.vn/job/managing-director/

_________________________________________________________

Please liên hệ với chúng tôi để biết thêm công việc chi tiết.

📧Email: Thank1@shasugroup.com (Ms.Sang)

☎️Điện thoại / Viber / Zalo (Ms. Victoria Sang): 0918 082 881

ID 📬Skype: Sangrom

#𝙀𝙙𝙪𝙘𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣
#Managing#Director

Answer hZWYmZxolGycmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYnJWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxolGycmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...