Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVplXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HOT JOBS IN Regional_Sales_Manager

Answer hZWYmZVplXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#ASM #Personal_Care

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent Headhunt đang open tìm kiếm người đồng hành ở vị trí #Regional_Sales_Manager khu vực phía Bắc với các thông tin:

- Địa điểm: Hà Nội

- Mức lương: $2000 - $3000 (+benefits)

- Báo cáo: Head Of Sales

- Quản lý hoạt động kinh doanh khu vực Phía Bắc tới Nha Trang.

- Tiếng Anh giao tiếp căn bản.

- Mong đợi UV có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực #Personal_Care

- JD: https://rotalent.com/regional-sales-manager-northern-vietnam.html

Anh chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, đừng ngại liên hệ Irene Hương qua các kênh:

Phone/Zalo/Viber: 0966310507

Email: cityhunter@redorange.vn

Cám ơn anh chị nhiều.

Stay safe.

Answer hZWYmZVplXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZVplXGdk5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...