Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVplXCWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HOT JOBS

Answer hZWYmZVplXCWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lina Headhunter's picture
1626169587

Dear Anh Chị,

Team IT Huế đang tìm gấp đồng đội cho các vị trí bên dưới, nhờ anh chị tham khảo giới thiệu giúp ROTalent Headhunt nhé ạ. Chúc nhau một ngày an lành ^^

1. CTO_$3000

JD: https://lnkd.in/ggevu6N

2. Senior React Dev_$1300

JD: https://lnkd.in/gjbMGPk

3. Senior Reactjs Dev_$1300

JD: https://lnkd.in/greM9NT

4. Senior QA_$1300

JD: https://lnkd.in/gkJFxZE

5. Senior Shopify Dev_$1300

JD: https://lnkd.in/gX3gdeZ

6. Senior Magento Dev_$1300

JD: https://lnkd.in/gtS2M9y

Contact Ms Irene Hương để được hỗ trợ thêm anh chị nhé:

Phone: 0966.310.507

Email: cityhunter@redorange.vn

#CTO #reactjs #react #qa #job #magento #Shopify

#Huế #ROTalentHeadhunt

Answer hZWYmZVplXCWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXmZuTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZVplXCWmpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...