Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thk22Yl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HOT JOBS

Answer hZWYm5thk22Yl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lina Headhunter's picture
1630660023

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent là một Qũy đầu tư (Private Equity) hiện đang cần mời gấp 1 người đồng hành ở vị trí CEO với các thông tin như sau:

- Địa điểm: TP HCM

- Mức lương: Thương lượng

- Mạnh về IPO và từng công tác tại các công ty về Qũy (Capital, Fund Investment). 

- JD: https://rotalent.com/ceo-ipo.html

Anh Chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ giới thiệu giúp ROTalent qua email: cityhunter@redorange.vn hoặc SĐT/Zalo/Viber: 0966.310.507 (Ms. Irene Huong) nhé ạ.

Xin cám ơn và chúc Anh Chị cùng gia đình thật bình an mùa này nhé.

Answer hZWYm5thk22Yl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZeWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5thk22Yl5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...