Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpl3KXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HOT JOBS

Answer hZWYmZxpl3KXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent Headhunt là công ty có thương hiệu lâu đời trong ngành Bánh, hiện đang tìm người đồng hành ở vị trí 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐂𝐄𝐎 (𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬) với các thông tin như sau:

* Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

* Mức lương: $2500 - $3000 và các chính sách xét thưởng hấp dẫn

* Báo cáo: Chủ Tịch

* Quản lý: Sales Directors, Sale Managers

*Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm ngành Bánh

Anh Chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, đừng ngại contact Ms Irene Hương để được hỗ trợ nhé ạ.

🌵 Phone/Viber/Zalo: 0966310507

🌵 Email: cityhunter@redorange.vn

Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe và bình an.

Answer hZWYmZxpl3KXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZmaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxpl3KXnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...