Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VjlnGbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HR & General Affair Manager (Systems & Policy Manager) - Bất Động Sản - HCM - $2000 - $3000

Answer hZWYl5VjlnGbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZ2SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.Sang xin phép gửi tin tuyển dụng nha:

Hiện tại Sang đang tuyển dụng vị trí HR & General Affair Manager (Systems & Policy Manager), Cho một công ty về Bất Động Sản làm việc tại HCM với khung lương $2000 - $3000


YÊU CẦU ỨNG VIÊN MẠNH VỀ:

+ Xây dựng hệ thống Ứng viên mạnh về xây dựng hệ thống và chính sách cho các công ty với mô hình là tập đoàn.

+ Có kinh nghiệm trên 07 năm trong lĩnh vực hệ thống ISO hoặc quản trị công ty có quy mô trên 100 người hoặc trên 02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương; Hiểu biết các mô hình quản trị áp dụng đối với các mô hình tập đoàn.

+ Có kiến thức cơ bản về pháp luật có liên quan đến công việc đang phụ trách; Hiểu rõ các yêu cầu chính của các tiêu chuẩn ISO hiện hành

+ Kỹ năng Quản trị rủi ro; lập kế hoạch; trình bày trước công chúng.


Anh chị quan tâm vui lòng liên hệ với Sang qua email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn hoặc qua Điện thoại: 0918 082 881 nhé. Cảm ơn Anh chị nhiều.


#HRStrategy #job #Iso

Answer hZWYl5VjlnGbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eVmZ2SiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5VjlnGbmpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...