Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpl26YmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

HR JOBS

Answer hZWYmZxpl26YmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYmJeTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

*HR Jobs*

Mến chúc nhau nhiều Sức khỏe và luôn Bình an.

Lina vẫn đang tích cực tìm kiếm các ứng viên HR tài năng cho khách hàng làm việc tại Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội chi tiết các job như sau:

1. HR Director (Ecommerce)

Link JD: https://rotalent.com/human-resources-director-tech.html

2. HR Admin Manager (Chemicals)

Link JD: https://rotalent.com/hr-admin-manager.html

3. HR Manager (Manufacturing)

Link JD: Trao đổi chi tiết qua phone.

4. HR Manager (Logistics)

Link JD: https://rotalent.com/human-resources-manager.html

Anh/ chị ứng viên quan tâm liên hệ Lina để biết thêm chi tiết nhé.

[P] 0969.180.407

[M] prohunter@redorange.vn

Answer hZWYmZxpl26YmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYmJeTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxpl26YmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...