Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5hnmHKbmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

JD JOB POSTING: 𝐂𝐄𝐎 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 - $𝟓𝟎𝟎𝟎 - $𝟕𝟎𝟎𝟎 - 𝐅𝐌𝐂𝐆 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 -

Answer hZWYl5hnmHKbmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl52UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

1-01-1970 at 08:00

=AZWjnfydgyt8drPWAX413CZ88rBW4n9bbYQLOOdJ45BCxV73nuXkIvESnqdDmb_ZGJ-qR9kkORqE5cDPy13a6c15OH7V0H_lI5c88UwyBeweKCHjvGoWdbvkRqe802r62bc&__tn__=EH-R" role="link" tabindex="0" rel="nofollow"> 0918082881 (Ms. Sang (Zalo/Viber) Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn'

  Hiện tại HR Strategy cần mời ứng viên cho vị trí: 𝐂𝐄𝐎 (𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝐄𝐱𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿) - $𝟓𝟬𝟬𝟬 - $𝟕𝟬𝟬𝟬 - HCM 

YÊU CẦU:

- Có ít nhất 𝟎𝟓 𝐧𝐚̆𝐦 kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm khối sản xuất 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐅𝐌𝐂𝐆.

- Có khả năng thay mặt chủ tịch công ty điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

- Doanh thu đã từng quản lý đạt kết quả 𝟓𝟎𝟎 𝐭𝐢̉.


Anh Chị quan tâm và muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Sang về thông tin như sau:- Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn- Phone/viber/zalo: 0918 082 881- ID Skype: Sangrom


www.hrstrategy.vn (Công ty chuyên về tuyển, cho thuê nguồn lực cấp cao & cho thuê Coach, Mentor, Experience Trainer trong các lãnh vực _ Headhunter & Interim CEO Service)


Tìm hiểu về Happy Leader Community: http://www.hrstrategy.vn/2020/11/18/happy-leader-community/Tìm kiếm diễn giả, giảng viên Cộng Đồng: https://bit.ly/LearningOnlineProject


#hrstrategy #job_𝗖E𝗢_ 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳_𝐄𝐱𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞_𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿#job_ 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳_𝐄𝐱𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞_𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿#tuyendung #vieclamcapcao#headhunter


Answer hZWYl5hnmHKbmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWl52UiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYl5hnmHKbmZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...