Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZVnmWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job posting: HR Manager _ $2000 - $2500 _ Tây Ninh

Answer hZWXnZVnmWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYmJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thông tin tuyển dụng:
Sang cần tuyển trưởng phòng nhân sự cho một công ty may mặc tại Tây Ninh nhé.
Khung lương từ: $2000 - $2500, Từ Thứ 2- ½ thứ 7.
Yêu cầu sử dụng tốt tiếng Hoa và tiếng anh giao tiếp.
- ứng viên cần mạnh tuyển dụng
- Đào tạo nội Bộ
- Xây dựng và thiết lập KPI cho công ty mới dựa trên tiêu chí từ tập đoàn gửi sang.
- Xây dựng tốt lương, bảo hiểm, phúc lợi phù hợp và tính lương sản phẩm, công đoạn cho toàn hệ thống sản xuất của công ty.
- Theo dõi và hỗ trợ nhân viên trong bộ phận mình quản lý.
- Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm trưởng phòng nhân sự trong các công ty sản xuất.
Thông tin liên hệ:
email: sang.nguyen@hrstrategy.vn
Phone/zalo/viber: 0918 082 881
ID Skype: sangrom

Answer hZWXnZVnmWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aYmJyaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZVnmWyamZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...