Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRpkW2ck5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job Posting: HR Manager (Use English & Chinese) ( Manufacturinng) _$2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Answer hZWXnJRpkW2ck5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job Posting: HR Manager  (Use English & Chinese)_ $2000 - $3000 _ Tay Ninh.

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một tập đoàn sản xuất trong ngành May mặc. Hiện nay, công ty đang cần tuyển vị trí HR Manager (Use English & Chinese)

  • Nơi làm việc: Tây Ninh
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 – 1/2 Thứ 7
  •  Báo cáo cho: HR Director (tập đoàn) & Tổng Giám Đốc tại VN
  • Quy mô công ty: 1000 người
  • Quản lí nhóm: 5 nhân viên   

View more JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-tay-ninh-manager-hr-manager/

If it suits you & your friends in career path, please email your CV to sang.nguyen@hrstrategy.vn. For further support please call/viber/zalo to Ms. Sang at 0918 082 881 or Skype ID: sangrom.

Thanks a lot.
www.hrstrategy.vn

Answer hZWXnJRpkW2ck5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJRpkW2ck5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...