Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpimGmVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job Posting: Legal _ $1000 - $5000 _ HCM

Answer hZWXnJpimGmVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Sang Nguyen's picture
1565082960

Cả nhà ơi, Team Tuyển Dụng nhánh Legal của HR Strategy đang chạy các job hot trong mảng Pháp Lý, Anh Chị đi ngang qua xin dành ít phút xem thông tin nhé, biết đâu đây là cơ hội tốt cho bản thân và cho bạn bè của mình đang có ý định chuyển việc:


1.Senior Legal Manager (M&A)  $4,000 – $5,000  HCM


2.Project Legal Deputy Director (Real Estate)_$3,500 – $4,200_HCM


3.Legal Manager (M&A)   $2,000 – $3,000  HCM


4.Legal Project Manager (Real Estate)_$2,000-$2,500_HCM


5.Legal Consultant  $1,500 – $2,500  HCM


6.Enterprise Lawyers_$1,000 – $1,200_HCM


Xem JD các job Legal tại sau nhé: http://www.hrstrategy.vn/2019/03/19/urgent-recruitment-in-law-field-_-hr...


Anh Chị cần hỗ trợ thêm thông tin đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay đến Sang qua thông tin

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Contact Phone/viber/zalo 0918 082 881

- ID Skype: sangrom


#thongtintuyendung #tuyendunglegal #vieclamphaply #hrstrategyheadhunter

Answer hZWXnJpimGmVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmZiaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpimGmVmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...