Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xnl2-dl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job Posting: Shipping Port Operators Manager(SupplyChain) _$1500 - $3000 _ Quảng Bình

Answer hZWXm5xnl2-dl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5uSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HRStrategy là một Công ty dịch vụ về Xuất nhập khẩu. Hiện nay công ty đang cần tuyển vị trí Phó


Tổng Giám Đốc Khai Thác Cảng –
Shipping Port Operators Manager   

Nơi làm việc: Cảng ICD Quảng Bình (có trợ cấp nhà ở/đi lại nếu ứng viên ở các tỉnh thành khác)

Thời gian làm việc: T2 đến T7 

Báo cáo trực tiếp:  Tổng Giám Đốc

View more JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-hai-phong-cang-icd-quang-binh-director-top-job-shipping-port-operators-manager/

If it suits you &


your friends in career path, please email your CV to sang.nguyen@hrstrategy.vn. For further support please


call/viber/zalo to Ms. Sang at 0918 082 881 or Skype ID: sangrom.

Thanks a lot.

www.hrstrategy.vn


Answer hZWXm5xnl2-dl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWl5uSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXm5xnl2-dl5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...