Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1mk2-amJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job Seach: Operation Manager (Offset, Gravure, Maintenance)

Answer hZWXnZ1mk2-amJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

👉Tuyển dụng trong ngành #printing vị trí Operation Manager (Offset, Gravure, Maintenance)


👉Yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong công ty in ấn, có kinh nghiệm quản lý team: Offset, Gravure và Maintenance

- Tiếng anh tốt, từng làm qua công ty nước ngoài.

- Có kiến thức về ISO 9001, BRC🔑Mức lương: $2000 - $2500

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 ((7:45am-4:45pm)

Nơi làm việc tại: Bình Dương.👉Thông tin chi tiết xem thêm qua JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-binh-duong-manager-oper...💥Liên hệ để biết thêm thông tin qua:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Phone/viber/zalo: 0918 082 881.

- ID Skype: sangrom👉💞💞💞💞💞🔑🔑🔑🔑🔑#hrstrategy #hrstrategyheadhunter #Operation_Manager #Offset #Gravure #Maintenance

 

Answer hZWXnZ1mk2-amJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aal5aZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZ1mk2-amJaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...