Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpl3GZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Jobs Internship

Answer hZWYmZxpl3GZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lina Headhunter's picture
1630922602

[Ngành Chuyển đổi số] Thực tập sinh mùa dịch, tại sao không?

Xin chào tất cả các bạn. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp vẫn chưa dự đoán được hồi kết, nhiều doanh nghiệp đã không còn cầm cự nổi dẫn đến phá sản. Tuy nhiên vẫn nhiều doanh nghiệp kinh doanh phát triển và cần tuyền dụng, đào tạo nhân tài để cùng nhau phát triển.

ROTalent Headhunt chúng tôi vinh dự được các công ty kết nối, đồng hành để tìm kiếm ứng viên phù hợp cho vị trí thực tập sinh Ngành chuyển đổi số ở các vị trí: 

+ Nhân sự (HR)

+ Kế toán - Tài Chính (Accounting/ Finance)

+ Kinh Doanh - Sales

+ IT (BackEnd)

+ IT (FrontEnd)

+ Tiếp Thị - Marketing (Design)

+ Tiếp Thị - Marketing (Content)

+ Data Analyst (Power BI)

Khi tham gia thực tập bạn sẽ nhận được những cơ hội sau:

* Được phát triển bản thân thông qua ngành nghề thực tập.

* Được các chuyên gia đào tạo và huấn luyện trong lĩnh vực chuyên môn và tham gia trải nghiệm các dự án thực tế.

* Và đặc biệt hơn, bạn sẽ có buổi đánh giá và cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau quá trình Internship.

- Đơn vị thực tập trong lĩnh vực: Chuyển đổi số, Bảo Mật Hệ Thống

- Hình thức làm việc: Online

- Yêu cầu chung: Chịu áp lực tốt, tinh thần teamwork và cam kết cao trong công việc

- Thời gian thực tập: từ 3 tháng

Các phúc lợi đi kèm:

* Hỗ trợ thực tập 2 triệu VNĐ/ tháng

🔹Thông tin chi tiết: https://lnkd.in/gh9DcgWU

🔹Đăng ký tham gia tại: https://lnkd.in/gkQnQy7D

ROTalent Headhunt rất hân hạnh được đồng hành đào tạo, tuyển dụng các tài năng trẻ. ROTalent Headhunt hy vọng chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau thay đổi nền chuyển đổi số Việt Nam.

Answer hZWYmZxpl3GZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxpl3GZnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...