Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllXKVmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT_$850 - $1000_HCM

Answer hZWXnJxllXKVmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

APPLY NÀO!!!
HR Strategy đang cần tuyển dụng vị trí Kỹ sư thiết kế nội thất (Biết tiếng Trung) cho một Công ty chuyên về thiết kế nội thất.

 • Lương: $850 - $1000
 • Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 –  ½ Thứ 7.
 • Làm việc với khách hàng Đài Loan.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế nội thất (Đại học Kiến trúc là một lợi thế).
 • Kinh nghiệm: Trên 02 năm.
 • Tiếng Hoa phổ thông.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (3D Max, Auto CAD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch Up và các phần mềm liên quan).
 • Hiểu biết về các sản phẩm nội thất.
 • Có tinh thần làm việc đồng đội, sáng tạo, cởi mở, có khả năng tìm tòi và tự nghiên cứu.

Anh/Chị quan tâm vui lòng xem thêm thông tin qua 
JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-tp-ho-chi-minh-specialist-ky-su-thiet-ke-noi-that-biet-tieng-trung/


Thông tin chi tiết về vị trí vui lòng liên hệ:

 

Answer hZWXnJxllXKVmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWXnJxllXKVmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...