Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllm-am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Legal Deputy Director (Real Estate)_$4000 - $6000_HCM

Answer hZWXnJxllm-am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpiWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của chúng tôi là một Tập đoàn chủ đầu tư về Bất Động Sản. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: Legal Deputy Director _ Real Estate

 • Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
 • Phụ trách quản lý: 3 Phòng/Ban khoảng 20 nhân viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Tham gia xây dựng quy trình, quy định, quy chế, tham mưu công tác quản lý và tham gia các công tác tổ chức của Tập đoàn.
 • Đề xuất với Giám đốc Pháp lý doanh nghiệp về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa rủi ro pháp lý, phương án giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành của Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn.
 • Tham gia soạn thảo, rà soát các vấn đề pháp lý của các quy trình, quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn.
 • Thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ của Tập đoàn, bổ sung của hệ thống văn bản pháp luật theo sự phân công của cấp trên.
 • Điều hành rà soát tuân thủ pháp lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành, kinh doanh của Tập đoàn theo sự phân công của cấp trên. Báo cáo kịp thời cho cấp trên khi có những phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt.
 • Điều phối nhân sự, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cấp chuyên viên trong phòng ban và tổ chức các chương trình tập huấn các quy định pháp luật có liên quan.
 • Tư vấn pháp lý và đề xuất các phương án pháp lý,cập nhật quy định pháp luật mới được ban hành.
 • Tổ chức, quản lý, vận hành, quản trị Tập đoàn, công bố thông tin của công ty đại chúng.
 • Vay vốn, phát hành chứng khoán, huy động nguồn vốn lưu động, nguồn vốn kinh doanh cho Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn.
 • Quản lý các tài sản thuộc Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn.
 • Vấn đề thương hiệu, sở hữu trí tuệ, bảo vệ tài sản của Tập đoàn và của công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết với Tập đoàn.
 • Điều hành việc cập nhật, lưu giữ, hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.
 • Thực hiện định kỳ việc rà soát tuân thủ pháp lý trong hoạt động tổ chức, quản lý, vận hành.
 • Xử lý các vấn đề pháp lý đối với các sự cố, tranh chấp, khủng hoảng truyền thông của Tập đoàn.
 • Tham gia tố tụng để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Tập đoàn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Phòng Pháp lý doanh nghiệp   .

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp đại học cử nhân Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về pháp lý dự án BĐS10 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm làm việc tại công ty luật.
 • Có kinh nghiệm về BĐS; kinh nghiệm về tố tụng; kinh nghiệm kiểm soát tuân thủ; kinh nghiệm pháp lý doanh nghiệp.
 • Kiến thức pháp luật, quản trị và đào tạo nhân sự.
 • Nắm vững về ngành đầu tư BĐS cũng như pháp luật đầu tư BĐS; Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật đấu thầu; Luật Nhà ở, Luật đất đai;… và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...)

PHÚC LỢI

Lương: $4,000 – $6,000, tùy theo năng lực ứng viênhi tiết trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua email: resume@hrstrategyvn.com hoặc gọi điện thoại/Viber theo số 0918 082 881 (Ms Sang) hoặc Skype ID: sangrom để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

Xin cảm ơn.

www.HRStrategy.vn

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

Answer hZWXnJxllm-am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXmpiWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWXnJxllm-am5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...