Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpgmmuVnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Legal Manager M&A & Head Legal - HCM

Answer hZWXnJpgmmuVnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Job tìm hoài mà chưa có ứng viên phù hợp, xin phép gửi lại thông tin nhờ anh chị hỗ trợ ứng viên ah

01. Senior Legal Manager (M&A) _ $4000 - $5000 _ HCM

JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-ma...


02. Legal Manager (M&A) _ $2,000 - $3,000 _ HCM

JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-leg...


Liên hệ ngay đến Sang nhé:


Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn


Phone/zalo/viber: 0918 082 881


Skype: sangrom


#legal #hrstrategy


#recruiting #headhunter


#hoituthienthanhlinhAnswer hZWXnJpgmmuVnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXlpuaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpgmmuVnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...