Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJRolWuVlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Looking for new Opportunity: Marketing/brand manager

Answer hZWXnJRolWuVlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5aViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyen Thi Hai's picture
1560312633

Dear các anh/chị headhunter/HR,

Mình vừa thôi vị trí Marketing Manager (kiêm brand manager) cho thương hiệu mỹ phẩm Paula's Choice của Mỹ. Trước đó mình có gần 7 năm làm tại General Motors Việt Nam (GM Việt Nam) qua nhiều vị trí, và vị trí cuối cùng là Marketing supervisor, phụ trách mảng event, trade và Customer Experience. Sau khi VinFast thâu tóm GM Việt Nam thì mình tiếp tục làm việc cho VinFast với vị trí Brand Interaction Manager, phụ trách Digital marketing và event. 

Hiện tại mình đang tìm kiếm cơ hội mới ở Hà Nội, level manager, vị trí Marketing Manager hoặc Brand Manager và ưu tiên các công ty đa quốc gia. 

Các anh/chị có JD phù hợp, vui lòng chia sẻ giúp mình. Email: nguyenhai05dta@gmail.com/Mobile: 0902180295.

Xin cảm ơn.

Hải


Answer hZWXnJRolWuVlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWm5aViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJRolWuVlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...