Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmVmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Marketing Manager (Animal Feed) _ $2000 - $3000 _ Long An

Answer hZWXmZZhmWmVmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

[TUYỂN DỤNG]: Marketing
Manager (Animal Feed)

Lương:
$2000 - $3000

Làm
việc tại: Long An


TẢ CÔNG VIỆC: 

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
  cho cả công ty, theo dõi và bố chí nguồn lực phù hợp
 • Quản lý đội ngữ nhân viên trong
  phòng phát triển và đào tạo năng cao kỹ năng cho nhân viên
 • Bố trí nhân viên và sắp xếp
  thời gian kiểm tra kỹ thuật hộ, trại chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật
  về dinh dưỡng của thức ăn

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp đại học Marketing
  hoặc các ngành học liên quan
 • Kinh
  nghiệm: 3 năm tại vị trí tương đương trong các công ty về thức ăn chăn
  nuôi
 • Kinh nghiệm quản lý và kỹ năng
  lãnh đạo

Thông tin chi tiết công việc tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/marketing-manager-animal-feed-va2087.html

Liên
hệ:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Tel/viber/zalo: 0918 082 881

- ID Skype: sangrom

Answer hZWXmZZhmWmVmpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52ViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

  There are no answers to this question yet.
Lazy Load...