Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphpkWqWnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Mechanical Engineer

Answer hZWXmphpkWqWnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlZqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Long (Hai) Vuong's picture
1543458326

Việc tìm người! Long có một người bạn đang làm quản lý cho một Cty của Mĩ trong lĩnh vực thu mua các sản phẩm cơ khí, nhôm đúc áp lực và nhựa đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kỹ sư cơ khí cho kế hoạch phát triển năm 2019 với các tiêu chí sau: - có khả nặng giao tiếp tiếng Anh tốt - kinh nghiệm 3-5 năm làm việc cho các Cty nước ngoài là một lợi thế - có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm - sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như CAD, Solidworks - am hiểu về hệ thống quản lý chất lượng, qui trình PPAP - địa điểm làm việc: tại Hồ Chí Minh nhưng thường làm việc tại các nhà máy khu vực phía Nam. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về địa chỉ email: long.vuongkhl@gmail.com. Lưu ý chỉ những hồ sơ phù hợp sẽ được liên hệ!

Answer hZWXmphpkWqWnJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aUlZqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...