Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolG6VlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New job: Accounting-Finance Manager - $2500 - $3500 - Tây Ninh

Answer hZWYmZxolGyVmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tây Ninh có núi Bà Đen có Ma Thiên Lãnh còn có job xịn: Accounting-Finance Manager - $2500 - $3500

- Báo cáo: Ban Giám Đốc

- Thời gian làm việc: T2-T6, 8:00-17:00

- Quy mô công ty: 1500 – 2000 người.

YÊU CẦU:

- Có chứng chỉ CPA/ ACCA/ FIA/ CIMA

- Đọc hiểu tài liệu chuyên môn và giao tiếp tốt tiếng Anh.

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP- SAP.

- 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; quản lý trên 20 nhân sự.

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công hoàn thiện công trình với quy mô công ty trên 2000 nhân sự.

- Hiểu biết về vận hành và ứng dụng hệ thống SAP trong hoạt động Kế toán- Tài Chính.

- Kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống thông tin kế toán quản trị của doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệm phân tích, lập các báo cáo tài chính, quản trị – đặc biệt cho các Công ty sản xuất lớn.

đọc thêm thông tin JD: https://hrstrategy.vn/job/accounting-finance-manager/

------------------

Cần thêm thông tin hỗ trợ vui lòng liên hệ Sang qua thông tin:

Email: gratitude1@shasugroup.com hoặc liên hệ qua Phone / Viber / Zalo Ms. Victoria Sang: 0918 082 881 Skype ID: Sangrom

#Accounting #Finance

Answer hZWYmZxolGyVmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxolG6VlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...