Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxolG2Zl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job Project Development Director

Answer hZWYmZxolG2Zl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#projectdevelopmentdirector #realestate #hcmc

Dear Anh Chị,

ROTalent Headhunt đang hỗ trợ khách hàng là một công ty trong lĩnh vực Bất động sản tại HCM tìm kiếm người đồng hành ở vị trí Project Development Director. Mong đợi ứng viên có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kinh nghiệm đầu tư dự án BĐS (chủ đầu tư), lập FS, am hiểu luật Đầu tư, Xây dựng,...

JD: https://rotalent.com/project-development-director-real-estate-hcm.html

Nhờ Anh Chị kết nối giúp qua Ms. Irene nhé ạ. Anh Chị quan tâm tới vị trí, nhờ liên hệ ROTalent qua các kênh:

SĐT/ Zalo/ Viber: 0966.310.507

Email: cityhunter@redorange.vn

Xin cám ơn và chúc Anh Chị buổi tối an lành.

Answer hZWYmZxolG2Zl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5uWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxolG2Zl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...