Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm51pkWuYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

NEW JOB 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - 𝗙𝗠𝗖𝗚

Answer hZWYm51pkWuYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗡𝗔𝗚𝗘𝗥 - 𝗙𝗠𝗖𝗚

(𝗚𝗧 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗦𝗲𝘁-𝘂𝗽 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲)

Dear Anh Chị,

ROTalent Headhunt đang hỗ trợ khách hàng là một công ty vốn nước ngoài, có thương hiệu trong lĩnh vực Beverage, tìm kiếm người đồng hành cho vị trí National Sales Manager với các thông tin như sau:

- Làm việc tại: Hồ Chí Minh

- Báo cáo: CEO (foreigner) + tiếng Anh lưu loát (must)

- Quản lý đội ngũ 500 Sales.

- Mức lương: $5000-$6000 gross + allowances

- Có kinh nghiệm set-up hoặc restructure kênh GT toàn quốc

- Mạnh về Operation, Planning & Strategy

- JD: https://rotalent.com/national-sales-manager.html

Anh Chị quan tâm liên hệ Irene để chia sẻ thêm nhé ạ:

Zalo/Viber: 0966.310.507

Email: cityhunter@redorange.vn

Answer hZWYm51pkWuYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlJmSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm51pkWuYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...