Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdhmXCYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job

Answer hZWYmpdhmXCYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#Huế #IT_Project_Manager

Công ty IT ở Huế thương đang cần lắm ứng viên cho vị trí 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫. Anh Chị quan tâm xem thông tin và inbox em trao đổi thêm nhé ạ:

• Industry: IT (E-commerce Technology and Digital Marketing solution)

• Location: Huế

• Salary: $1500 - $2000

• Report: Board of Director

• At least 2+year experience as Project Manager/Service Manager or a Similar role.

• Competent understanding and knowledge of technical aspects of 𝗪𝗲𝗯  (PHP/Magento/Shopify/ReactJS) or 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 (ReactNative).

• PM Certifications are a plus (PMP, Scrum Master/CSPO).

JD: https://rotalent.com/project-manager-hue-city.html

Anh chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ liên hệ Ms Irene Hương qua các kênh:

✍ Phone/Zalo/Viber: 0966.310.507

✍ Email: cityhunter@redorange.vn

Cám ơn cả nhà và chúc anh chị buổi chiều vui vẻ ạ.

Answer hZWYmpdhmXCYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZlpWUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmpdhmXCYnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...