Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimWyWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗜𝗢)

Answer hZWYnJRimWyWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZl5qXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#ChiefInvestmentOfficer #RealEstate #HCMC #around_$8000

Dear Anh Chị,

Irene đang hỗ trợ công ty đối tác mời ứng viên cho vị trí 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗜𝗢) (lĩnh vực Bất động sản, Xây dựng) với các mong đợi như sau:

- Mạnh về lập F/S dự án và kêu gọi nguồn vốn đầu tư lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản

- Có tầm nhìn và mối quan hệ sâu rộng trong trường Bất động sản và Xây dựng

- Kinh nghiệm thực chiến tại các Tập đoàn về Đầu tư có tiếng ở Việt Nam.

Anh Chị quan tâm nhờ liên hệ em qua,

💙 Phone/Zalo/Viber: 0966.310.507

💙 Email: cityhunter@redorange.vn

Cám ơn cả nhà và chúc nhau một ngày bình an.

Answer hZWYnJRimWyWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZl5qXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRimWyWnJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...