Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimW2VlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑

Answer hZWYnJRimW2VlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZm5aZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#technicalmanager #urgentjob #HCMC #pharmaceutical

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent Headhunt là công ty trong lĩnh vực DƯỢC PHẨM hiện đang cần tuyển vị trí 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐑 với các thông tin sau:

- Làm việc tại: Hồ Chí Minh

- Mức lương: $2000-$3000 NET (Thương lượng thêm khi phỏng vấn).

- Có kinh nghiệm xây dựng Nhà máy theo tiêu chuẩn EU – GMP.

- Thành thạo Tiếng Anh.

Link JD: http://rotalent.com/technical-manager-pharma.html

Anh chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ liên hệ Ms Irene Hương qua các kênh:

✈Phone/Zalo/Viber: 0966.310.507

✈Email: cityhunter@redorange.vn

Chúc mọi người cuối tuần An Lành

💙

Answer hZWYnJRimW2VlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZm5aZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRimW2VlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...