Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRimW2XlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 (𝐌𝐓 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - 𝐅𝐌𝐂𝐆)

Answer hZWYnJRimW2XlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZm52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#SalesManager #MTChannel #FMCG #urgentjob #HCMC

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent Headhunt là công ty trong lĩnh vực FMCG hiện đang cần tuyển vị trí 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 (𝐌𝐓 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 - 𝐅𝐌𝐂𝐆) với các thông tin sau:

- Làm việc tại: Hồ Chí Minh

- Báo cáo: Sales Director

- Mức lương: 50.000.000 - 60.000.000đ (thỏa thuận chi tiết theo kinh nghiệm).

- Mong đợi gặp trao đổi với anh chị có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm kênh MT, lĩnh vực thực phẩm, tiêu dùng nhanh,...

- Am hiểu về Trade và Marketing/ nghiên cứu thị trường/ xây dựng thương hiệu.

- Có kiến thức ngành hàng tiêu dùng nhanh, phản ứng nhanh với nhu cầu của thị trường.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Link JD: http://rotalent.com/sales-manager-mt-channel-fmcg.html

Anh chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ liên hệ Ms Irene Hương qua các kênh:

☎ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐙𝐚𝐥𝐨/𝐕𝐢𝐛𝐞𝐫: 𝟎𝟗𝟔𝟔.𝟑𝟏𝟎.𝟓𝟎𝟕

📩 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐜𝐢𝐭𝐲𝐡𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫@𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞.𝐯𝐧

Chúc nhau mọi điều thuận lợi!

Answer hZWYnJRimW2XlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZm52biJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRimW2XlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...