Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5tgmm2Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

New Job

Answer hZWYm5tgmm2Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZnJqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

#𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 #𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐀𝐩𝐩𝐫𝐚𝐢𝐬𝐚𝐥 #𝐃𝐚𝐍𝐚𝐧𝐠

Dear Anh Chị,

Khách hàng của ROTalent Headhunt là công ty chuyên về lĩnh vực Thẩm Định Giá, hiện đang cần tuyển vị trí Giám Đốc Điều Hành Chi Nhánh (𝐁𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫) với các thông tin sau:

- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Báo cáo: Giám đốc Điều hành của Tổng Công ty

- Mức lương: 25.000.000 - 35.000.000 VND

 ➡ Yêu cầu:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ thẩm định giá, định giá...

- Có kỹ năng về thẩm định bất động sản, động sản và doanh nghiệp.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt.

- Có kỹ năng về quản lý, phân công công việc khoa học.

Link JD: http://www.rotalent.eraweb.net/branch-director-danang-01-j494.html 

Anh chị quan tâm hoặc có bạn bè phù hợp, nhờ liên hệ Ms Irene Hương qua các kênh:

✈Phone/Zalo/Viber: 0966.310.507

✈Email: cityhunter@redorange.vn

Chúc nhau một ngày tốt lành!

Answer hZWYm5tgmm2Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eZnJqbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5tgmm2Yk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...