Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVhlXCal5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG_HẢI PHÒNG

Answer hZWYmJVhlXCal5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hương Oriana's picture
1616000491

I.Mô tả công việc

Phiên dịch trong toàn công xưởng

-  Phiên dịch các văn bản và xử lý các văn bản giấy tờ hành chính

Chuẩn bị tất cả các giấy tờ, tài liệu báo quan để gửi cho Công ty Forwarder làm thủ tục thông quan.

-  Hỗ trợ xử lý tất cả các công việc khác liên quan tới công ty.

II.Yêu cầu công việc

-  Học vấn: đại học trở lên

-  Tiếng trung nghe nói đọc viết, thành thạo vi tính văn phòng

-  Kinh nghiệm: 3 - 5 năm trở lên

-  Tư duy logic tốt, khả năng phân tích tốt, Chăm chỉ làm việc, khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi

III. Chế độ phúc lợi

-  Lương thỏa thuận theo năng lực: từ 12 triệu

Cơ hội được làm việc, phát triển nghề nghiệp trong môi trường DN năng động, chuyên nghiệp.

Được đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động: lương, thưởng, nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định.

Được hưởng chế độ nâng lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo quy định của Công ty.

-  Thưởng lễ, tết theo quy định của công ty và kết quả SXKD của công ty.

IV. Thông tin ứng tuyển

Mail nhận CV : Nguyenhuongtmu0411@gmail.com

Tiêu đề : “Khu vực ứng tuyển_Vị trí ứng tuyển_Họ tên”

-  Phòng HCNS_Ms.Hương: 0348371970

 

Answer hZWYmJVhlXCal5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmZ2aiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVhlXCal5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...