Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklmqZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

"Quản lý trình dược viên miền Bắc - Kênh bệnh viện" - Join Now!

Answer hZWYm5dklmqZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
Ha Hoang Thai's picture
1318472330

1. Mô tả công việc:
- Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng và địa bàn tiềm năng mới
- Lãnh đạo, quản lý, thúc đẩy đội ngũ trình dược viên hoàn thành nhiệm vụ
- Thực hiện kế hoạch công tác và báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận

2. Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp Đại Học Y - Dược
- Ít nhất 05 năm kinh nghiệm vị trí ASM hoặc 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại công ty Đa quốc gia nhóm đi Bệnh viện.
- Có kinh nghiệm làm thầu ở các bệnh viện.
- Có mối quan hệ rộng.
- Tiếng Anh thành thạo.
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm.
- Vi tính thành thạo
- Ưu tiên Nam giới

3. Yêu cầu khác:
- Có khả năng quản lý, phân tích và dự đoán tốt.
- Năng động sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.
- Say mê công việc.
- Chấp nhận đi công tác các tỉnh thường xuyên.
- Gắn bó lâu dài với công ty.

Vui lòng liên hệ với Ms. Thái Hà để có thông tin chi tiết.

Answer hZWYm5dklmqZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmOch5qXload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYm5dklmqZlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...