Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJxllmuclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

R&D MANAGER (AGRICULTURAL FIELD)_$2,000-$3500_DONG NAI PROVINCE

Answer hZWXnJxllmuclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZiTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Sang Nguyen's picture
1566872195

Chào cả nhà!!!

Hiện tại HR Strategy cần tuyển R&D Manager cho một công ty của nước ngoài, hiện đang sản xuất & kinh doanh Thuốc ảo Vệ Thực Vật.

  •  Khung lương từ:  $2500 _ $3500
  •  Nơi làm việc: Đồng Nai (có xe đưa đón)
  •  Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6

YÊU CẦU

  •  Có kinh nghiệm 3 năm quản lý trở lên tại vị trí R&D trong các phòng thí nghiệm, Phòng nghiên cứu sản phẩm trong ngành Thuốc Bảo vệ nông nghiệp.
  •  Tiếng Anh giao tiếp tốt.
  •  Chịu được áp lực cao

Anh Chị quan tâm vui lòng xem qua JD đính kèm mô tả công việc: R&D MANAGER (Agricultural Field):http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-rd-manager-agricultural-field/

Trong Network của Anh Chị có bạn bè phù hợp vui lòng giới thiệu về:

#LƯUÝvị trí này không tuyển người nước ngoài.

Answer hZWXnJxllmuclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXnZiTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJxllmuclpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...