Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmYmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Sale Manager (Feed Ingredients) - $1500 - $3000 + Doanh Thu _ Hà Nội

Answer hZWXmZZhmWmYmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

[TUYỂN
DỤNG]: Sale
Manager (Feed Ingredients) - $1500 - $3000 + Doanh Thu _ Hà Nội.


TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm soát, Lập và tổ chức triển khai kế hoạch
kinh doanh của công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

- Quản lý bộ phận kinh doanh đảm bảo tuân thủ đúng
các quy định kinh doanh của công ty.

- Tham mưu cho ban giám đốc các chiến lược kinh
doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

YÊU
CẦU 

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: bác sỹ thú y, kỹ sư
chăn nuôi, công nghệ hóa sinh, công nghệ thực phẩm

- Kinh nghiệm: có ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc kinh doanh

- Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Thông
tin chi tiết tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/sale-manager-feed-ingredients-Va21…

Liên
hệ:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Tel/viber/zalo: 0918 082 881

- ID Skype: sangrom


Answer hZWXmZZhmWmYmJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm52XiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...