Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnppklm6YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Seach candidate for HR Manager position - $1300 _ HCM - From Sang Nguyen HR Strategy

Answer hZWXnppklm6YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRl5yaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Seach candidate for HR Manager position - $1300 _ HCM - From Sang Nguyen HR Strategy

Job mới đến trong ngành nhà hàng nhé, gửi những ai quan tâm. 

HR Manager - $1300 _ HCM. 

Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm trong chuổi nhà hàng. 

Thế mạnh tuyển dụng. 

kết nối 

Am hiểu luật.

Thông tin chi tiết chia sẽ tại JD: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-hr-...

Liên hệ: 0918 082 881 

(zalo/viber/tel), email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

#hrstrategy #hrmanager #hrstrategy_headhunterAnswer hZWXnppklm6YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eRl5yaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnppklm6YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...