Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmGyZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Senior Legal Executive - $800 - $1,200 (Bất Động Sản)- Nghệ An

Answer hZWYnJhkmGyZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tin tuyển dụng: Senior Legal Executive - $800 - $1,200 (Bất Động Sản)- Nghệ An

CÔNG VIỆC ĐẢM NHẬN

- Hỗ trợ toàn bộ pháp lý doanh nghiệp và thủ tục HD thuê nhà, Thuê Văn phòng. 

- Xin giấy phép thủ tục đầu tư, phụ lý hồ sơ các dự án 

- Giảm thiểu rủi ro, tổn thất nếu có phát sinh liên quan đến pháp lý, ...

👉 👉 👉 Anh Chị tham khảo thêm qua link JD: https://hrstrategy.vn/job/senior-legal-executive/

Chần chừ gì nữa hay nhanh tay soạn CV gửi về theo thông tin để được hỗ trợ và có ngay việc làm ưng ý:

--------------------------------------

 Email: gratitude1@shasugroup.com.

Phone: 0918 082 881  

Skype ID: Sangrom

FB: https://www.facebook.com/asang.nguyen.165

#NgheAn #jobLegal #hrstrategy

Answer hZWYnJhkmGyZlJeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhkmGyZlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...