Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xnl2-dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: Phiên dịch tiếng Hàn $800 - $1200 - HRSTRATEGY

Answer hZWXm5xnl2-dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lan Vy Huynh's picture
1557892919

 Thân gửi các ứng viên,

Khách hàng của HR Strategy là một công ty về sản xuất linh kiện điện tử. Hiện nay đang cần tuyển dụng vị trí: Korean Interpreter.

Thông tin công việc như sau:

Korean Interpreter_Bien Hoa _$800 _ $1000 _Dong Nai
Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-specialist-korean-interpreter/

Korean Interpreter__ $900 - $1200 _ HCM

Xem mô tả công việc: http://www.hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-city-specialist-korean-interpreter-work-in-employee-relations-part/

Anh/ Chị hay người thân quan tâm, xin vui lòng gửi CV ứng tuyển qua mail: hr.recruitment.hrstrategy02@gmail.com hoặc gọi điện thoại/Viber theo số: 0937 823 782  (Ms Vy) để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.
Xin cảm ơn.

www.HRStrategy.vn

HR Strategy (Headhunter _ Tuyen Dung Nhan Su Cap Cao)

HR Strategy (Headhunter in Vietnam Market)

Answer hZWXm5xnl2-dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJaWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXm5xnl2-dnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...