Anphabe

Connecting opportunities

Big Jobs - Job Seeker Introduction

*THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - TIẾNG NHẬT* Vị trí tuyển dụng làm việc tại Hồ Chí Minh:

*THÔNG TIN TUYỂN DỤNG - TIẾNG NHẬT*

Vị trí tuyển dụng làm việc tại Hồ Chí Minh:

01. *Trưởng Phòng SMT* _Tiếng Nhật N2 _ Thỏa thuận _ Ho Chi Minh

View more job: http://www.hrstrategy.vn/smt-manager-japanese-n2-Va1574.html 

 02. *Trưởng Nhóm Sản Xuất* _Tiếng Nhật N2 _ Thỏa thuận _ Ho Chi Minh

View more job: http://www.hrstrategy.vn/production-team-leader-japanese-n2--Va1573.html

03.  *Trưởng Phòng Mua Hàng* _ $1300 _ Ho Chi Minh

View  more job: http://www.hrstrategy.vn/purchasing-manager-VA1535.html

04. *Trưởng Phòng QA* _ Tiếng Nhật _ Thỏa thuận _ Ho Chi Minh

View more job: http://www.hrstrategy.vn/qa-manager-2581.html

05. *Chuyên Viên kinh Doanh* _ $1000 - $1250 _ Tiếng Nhật & Tiếng Anh _ HCM

 View more job: http://www.hrstrategy.vn/sales-executive-japanese-language-Va1146.html

1486624098
  • For Job seeker
  • 1 answer(s)
  • hZWXlpxolWydlZWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWnZiXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

Lazy Load...