Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJVik2-UlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Tìm kiếm Ứng viên cho vị trí Sale Manager

Answer hZWYmJVik2-UlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmZeYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Thảo Phương's picture
1615429746

Em Thảo đang có 1 job siêu tốt. Công ty mới thành lập ở KCN Hòa Lạc đang cần tuyển gấp vị trí key
🎯 SALE MANAGER - CÓ XE ĐƯA ĐÓN
- Có 5 năm vị trí tương đương hoặc 10 năm kinh nghiệm Sale tại các công ty điện tử ( Samsung Electronics Vietnam hoặc Vin Smart (Preferable), công ty Vender cho các công ty điện tử )
- Ưu tiên biết thêm về mảng Mua hàng.
- Kỹ năng: Giải quyết vấn đề và phân tích, thuyết trình, lập kế hoạch và tổ chức, giao tiếp.
- Tính cách: Trung thực, đáng tin cậy, cẩn thận, nhiệt tình.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt, Ưu tiên ứng viên có thêm ngoại ngữ tiếng Trung.
==> Mức lương : Thương lượng ( Range lương ~ 2.000$ )
Ứng viên quan tâm job liên hệ : Em Thảo - 0915176195
Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm job ạ !  

Answer hZWYmJVik2-UlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmZeYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJVik2-UlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...