Anphabe

Connecting opportunities

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Tìm việc Nhân Viên Hành Chánh_HCM

Hi All, Mình đang tìm công việc vị trí phòng Hành Chánh Nhân Sự. Nếu có thể thì gửi Job Description mình nha: thuy888nt@gmail.com. Cám ơn mọi người.

1483971420
  • For Job seeker
  • 0 answer(s)
  • hZWXlpVhmGudlpSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WWnJibiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...