Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmG2ZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Training Manager - $2000 - $3000 - HCM

Answer hZWYnJhkmG2ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Anh chị yêu thích job Training, chúng ta tham khảo nhé.

🌟 02. Training Manager - $2000 - $3000 - HCM (Công việc tương đương cho Công ty đa cấp, kinh doanh online ngành bảo hiểm, mỹ phẩm, thời trang, dược phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng. 

Kiến thức về đào tạo bán hàng online, xây dựng thương hiệu cá nhân, truyền động lực gắn kết đội nhóm, NLP

Thường xuyên dẫn giảng hội thảo quy mô 500 người trở lên, đa dạng thành phần tham dự.)

JD: https://hrstrategy.vn/job/training-manager/

💥 Chần chừ gì nữa hay nhanh tay soạn CV gửi về theo thông tin để được hỗ trợ và có ngay việc làm ưng ý:

---------------------------------------

Email: gratitude1@shasugroup.com.

Phone: 0918 082 881  

Skype ID:  Sangrom

FB: https://www.facebook.com/asang.nguyen.165

#training

Answer hZWYnJhkmG2ZmZaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhkmG2ZmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...