Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pnlmudl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

TRỢ LÝ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH MẢNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU - Hà Nội - From HR Strategy Headhunter

Answer hZWXn5pnlmudlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5eSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.


Anh chị Brand Manager có muốn thử sức trong một vai trò mới không ah, cùng tham khảo job mới tại Hà Nội nhé: TRỢ LÝ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH MẢNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6, Lương $1500 - $2300.

CÔNG VIỆC:

-         

Phụ trách phát triển thương hiệu của tập đoàn và các công ty thành viên.

-         

Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong việc hoạch định triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp kế hoạch phát triển chung của Công ty và các đơn vị thành viên.

-         

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban điều hành thông qua hiệu quả triển khai các chương trình hành động, phương án giải quyết, quyết định… của Ban điều hành.

-         

Tiếp nhận thông tin, thay mặt Chủ tịch trực tiếp điều hành, triển khai, giải quyết các công việc khi có ủy quyền hoặc được phân công

YÊU CẦU:

-         

5 năm kinh nghiệm cấp quản lý trong các công ty có quy mô từ 200 – 500 người.

-         

Kinh nghiệm mạnh về phát triển thương hiệu (ưu tiên trong ngành công nghệ thông tin)

-         

Có kiến thức và chuyên môn

-         

Kinh nghiệm quản lý team, truyền đạt tốt.

-         

Tiếng anh giao tiếp.

Thông tin gửi về Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn or liên hệ zalo/viber/tel: 0918 082 881.

Thank mọi người, chuyển thông tin giúp Sang đến bạn bè phù hợp và có nhu cầu chuyển việc nhé.

 

#hrstrategy #headhunter #sangnguyentuyendung #brandmanager


Answer hZWXn5pnlmudlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eSm5eSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pnlmudl5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...