Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

[TUYỂN DỤNG]: Agricultural Engineer Manager

Answer hZWXmZZhmWmXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

LƯƠNG:
$800 - $1000

Làm việc tại: Bình Phước


TẢ CÔNG VIỆC: 

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ
hóa sinh, Công nghệ hóa phân tích, hóa vô cơ - hữu cơ.

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Phòng

- Các công việc theo chuyên môn liên quan am hiểu
về phân bón, thuốc trừ sâu, sản phẩm nông nghiệp

Thông tin chi tiết công việc tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/agricultural-engineer-manager-Va2181.html

Liên
hệ:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Tel/viber/zalo: 0918 082 881

- ID Skype: sangrom


Answer hZWXmZZhmWmXmZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...