Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRhlm6Yl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Tuyển dụng Brand Marketing Specialist

Answer hZWYnJRhlm6Yl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eanJyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hanh Thi Le's picture
1653903561

- Đưa ra các chiến lược liên quan tới thương hiệu bao gồm: Cẩm nang quy chuẩn thương hiệu (brand guidelines), tầm nhìn thương hiệu (brand vision) và các chiến lược, quyết sách liên quan tới brand trong ngắn và dài hạn.

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông liên quan tới thương hiệu trên đa nền tảng (cả offline và online).

- Thiết lập và quản lý các khía cạnh liên quan tới “tài sản thương hiệu” (brand asset).

- Phân tích và theo dõi các hành vi của đối thủ cạnh tranh.

- Phân tích thị trường để định vị thương hiệu và xác định insight của khách hàng mục tiêu


  1. CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN:

- Được lương cứng + hoa hồng + thưởng cao, cạnh tranh

- Được hỗ trợ ăn trưa 40k/ngày ngay tại công ty

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo luật LĐ: BHXH, BHYT, BHTN 

- Được hỗ trợ công cụ làm việc

- Được tham gia Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.

- Được xét điều chỉnh tăng lương định kỳ và thưởng các ngày lễ tết: 30/4; 1/5, 20/10, 8/3, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán....


Answer hZWYnJRhlm6Yl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eanJyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRhlm6Yl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...