Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRhlXKblJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Tuyển dụng Digital Marketing Manager

Answer hZWYnJRhlXKblJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eanJyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Hanh Thi Le's picture
1653903339

·      

Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số

·      

Giám sát về hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Google Adwords, Facebook)

·      

Lên kế hoạch và kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông số

·      

Giám sát hiệu quả SEO trên hệ thống website Thương hiệu

·      

Liên tục cập nhật insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing

·      

Quản lý đội ngũ chuyên viên Digital

·      

Báo cáo lên Giám đốc Sales & Marketing về hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số

·      

Duy trì mối quan hệ đối tác với các agency

KPI công việc

·      

Số lượng khách hàng, tỉ lệ chuyển đổi có được từ các kênh digital

·      

Thứ hạng từ khóa tìm kiếm

·      

Chi phí tổng và chi phí trên 1 khách hàng của từng kênh digital

Yêu cầu công việc

·      

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Quản lý bộ phận Digital Marketing hoặc vị trí tương tự

·      

Hiểu biết sâu và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số và các kênh truyền thông số

·      

Có kiến thức bài bản về marketing

·      

Có tư duy chiến lược

·      

Tư duy phân tích

·      

Khả năng giao tiếp tốt

·      

Sáng tạo, linh hoạt

·      

Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian

 

Answer hZWYnJRhlXKblJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eanJyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJRhlXKblJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...