Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

[TUYỂN DỤNG]: Marketing Supervisor (Agriculture Fertilizer) _ $600 - $800 _ Bình Phước

Answer hZWXmZZhmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

LƯƠNG:
$600 - $800

Làm việc tại: Bình Phước


TẢ CÔNG VIỆC: 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại Học chuyên ngành
Marketing, ngoại thương, kinh tế, mỹ thuật trang trí, báo chí, quan hệ Quốc tế


- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan
tối thiểu 1 năm

Thông
tin chi tiết công việc tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/marketing-supervisor-agriculture-f…

Liên hệ: 

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Tel/viber/zalo: 0918 082 881

- ID Skype: sangrom


Answer hZWXmZZhmWmZk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...