Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lnmG-anJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

TUYỂN DỤNG: PROJECT MANAGER_$2000

Answer hZWXm5lnmG-anJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tran Ngoc's picture
1555388015

Dear cả nhà,

Mình đang cần tuyển gấp 1 Project Manager - Kinh nghiệm cho vị trí này thì chỉ cần từ 3-5 năm - Công ty kinh doanh về lĩnh vực sơn nước nội ngoại thất. anh/chị quan tâm ib mình gửi JD hoặc có cv share giúp mình nhé!

#http://neropaint.vn/

Mô tả chi tiết công việc

- Tốt nghiệp Đại học QTKD với kinh nghiệm 05 năm trong lĩnh vực liên quan- Kỹ năng: lập kế hoạch; thuyết trình và đàm phán tốt; phân tích và quản trị rủi ro; quyết định và giải quyết vấn đề - Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp tổ chức công việc tốt- Nhiệt tình, năng động, sáng tạo, độc lập và cầu tiến trong công việc- Thành thạo vi tính văn phòng- Thành thạo tiếng Anh- Hiểu biết về kiến thức ngành sơn.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Khai thác các mối quan hệ để chào vào các dự án công trình- Giới thiệu sản phẩm Sơn NERO tới các công trình dự án- Tổ chức, triển khai, giám sát công việc của dự án theo kế hoạch :- Thực hiện công tác sửa chữa, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán công trình với Khách hàng- Thiết lập, triển khai và kiểm soát hệ thống quản lý văn bản hồ sơ liên quan đến kế toán- Triển khai thực hiện quy trình bảo mật thông tin và lưu trữ chứng từ liên quan đến hoạt động của phòng- Định kỳ phân tích, đánh giá và báo cáo công việc cho Tổng giám đốc- Giám sát, kiểm tra thực hiện về hệ thống ISO của Phòng- Thực hiện quy định 5S trong phòng- Hỗ trợ Tổng giám đốc để cập nhật phạm vi trách nhiệm, tiêu chuẩn đánh giá của các vị trí công việc khi có sự thay đổi- Các công việc khác theo yêu cầu Ban Lãnh Đạo.

Answer hZWXm5lnmG-anJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZqTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXm5lnmG-anJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...