Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

[TUYỂN DỤNG]: Sales Manager (Agriculture Fertilizer) _ $1000 - $1200 _ Bình Phước

Answer hZWXmZZhmWmYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

LƯƠNG:
$1000 - $1200

Làm việc tại: Bình Phước


TẢ CÔNG VIỆC: 

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị Kinh doanh/kinh tế/ ngoại
thương/marketing (ưu tiên có kinh nghiệm về phân bón đặc biệt là phân hữu cơ vi
sinh)

- Kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp trồng trọt, chăm sóc cây trồng, chăn nuôi
trang trại …

- Hiểu biết sâu, rộng về kỹ năng quản lý kinh doanh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng
lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh, mở rông thị trường, quảng bá thương
hiệu, sản phẩm

Thông tin chi tiết công việc tham khảo tại: http://www.hrstrategy.vn/sales-manager-agriculture-fertiliz…

Liên
hệ:

- Email: sang.nguyen@hrstrategy.vn

- Tel/viber/zalo: 0918 082 881

- ID Skype: sangrom


Answer hZWXmZZhmWmYlJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpqUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...