Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmZZhmWmVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

📢[TUYỂN DỤNG] VIỆC LÀM KẾ TOÁN LƯƠNG CAO TẠI KCX TÂN THUẬN, HCM

Answer hZWXmZZhmWmVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Sang Nguyen's picture
1517278937

Khách hàng của HR Strategy là Công ty vốn đầu tư 100% Nhật sản xuất về điện tử, đang cần tuyển dụng 2 vị trí Kế toán full - time làm việc từ Thứ 2 - 6, Thứ 7 (2 ngày/ tháng).

1. 01 Trưởng Phòng Kế Toán _ $1000 - $1500
➡️Xem chi tiết tại: http://www.hrstrategy.vn/chief-accountant-japanese-and-engl…
2. 02 Nhân viên Kế toán _ 8 - 12 triệu 
➡️Xem chi tiết tại: http://www.hrstrategy.vn/accountant-staff-japanese-and-engl…

Ứng viên gửi CV qua mail resume@hrstrategyvn.com hoặc gọi điện thoại/viber/zalo theo số 0918 082 881 (Ms. Sang) hoặc add skype: sangrom.

Thanks and have a good day <3


Answer hZWXmZZhmWmVlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZmpuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...