Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpl3CUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Vice General Director_Real Estate

Answer hZWYmZxpl3CUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Sang Nguyen's picture
1631070465

Vice General Director - $10,000 - $15,000 - Ho Chi Minh.

Gửi đến anh Chị vị trí mới hiện tại HR Strategy Headhunter đang hỗ trợ 1 tập đoàn Bất Động Sản. 

Đối với vị trí này xin mời anh chị có thế mạnh:

- Trong Ngành Bất Động Sản.

- Thế mạnh trong  lĩnh vực quản lý quản lý đầu tư, quản lý tài chính.


Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm qua JD đính kèm: https://hrstrategy.vn/job/vice-general-director-2/

--------------

Anh Chị cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ vui lòng liên hệ với Sang về thông tin: Email: gratitude1@shasugroup.com or Call/Zalo/Viber to 0918 082 881 (Ms Sang) 

From Victoria Sang Nguyen Headhunter HR Strategy - Shasu group

Answer hZWYmZxpl3CUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXnZmYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZxpl3CUm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...